четвъртък, 27 юли 2017 г.

Архангел Уриил: Накратко кой все пак е Той? (Полезни да се знаят факти)

Архангел Уриил в православието е един от седемте висши ангели. Той се представя по иконите под формата на безплътен дух и е изобразяван като красив млад мъж или дори като жена. 

Уриил се превежда като "светлина на Бога" или "Бог е светлина". Архангел Уриил образова хората, насажда в техния ум просветление.
Той се нарича още сведущ възпитател, наставник на изгубените души. Помага да се разберат емоционалните чувства и сетива на тялото.
Именно този ангел хвърля нечестивите мисли след молитва и покаяние.
Той ще помогне на всеки нещастник, който е загубил правилната посока по пътя на своя живот.
Неговият ден постоянно се чества на 21 ноември като ден за почивка и спомняне за всички архангели - безплътните сили.
Това е ден на памет и почит. Архангел Уриил в Православната църква, според църковните канони, е бил охраната в Райската градина и е използван за експулсирането (изритването) на Адам и Ева.
Той защитава хората, които са имали волята да се посветят на науката.
Архангел Уриил

Няма коментари: